NORANARAMAZARAMA
ZAMADARAMANARANERA
ZERA,ERABERBERAHONERA
BETIHADIZATIHORRI